Přijmout
Tato stránka využívá cookies za účelem zkvalitňování svých služeb. Setrváním na této stránce dáváte souhlas s jejich užitím. 

Buďte tam, kde vaši zákazníci čekají ...

Jeden a čtvrt milionu oslovených měsíčně

1100 ozvučených obrazovek

Moderní indoorové médium

Aktuality

25.01.2019 Outdoorová reklama dosahuje nejlevnější online aktivace

Televizní a outdoorová reklama mají podle výzkumu Nielsen Admosphere nejvyšší míru stimulace pro online vyhledávání informací, které souvisejí se zaznamenanou reklamou. Vyplývá to z výzkumu Online Activation Survey výzkumné agentury Nielsen…

04.06.2018 Po čem muži touží

Nová situační komedie režiséra Rudolfa Havlíka podle scénáře Radky Třeštíkové a Rudolfa Havlíka přivede v září na plátna kin Jiřího Langmajera, Tatiánu Pauhofovou nebo Annu Polívkovou. Více informací o filmu, jehož je naše společnost…

Archiv novinek

Kontakt

MEDIAPHARMA, a.s.
Průběžná 1438/9
289 22 Lysá nad Labem
 
IČ:27086879
DIČ:CZ27086879
 
tel.:325 553 934
fax:325 553 935
e-mail:info(at)mediapharma.cz

 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8897.

 

Ředitel společnosti: MVDr. Petr Železný
Telefon: 325 553 934 provolba 1
E-mail: pzelezny(at)mediapharma.cz
   
Ředitelka pro obchod a marketing: Mgr. Marie Šestáková
Telefon: 325 553 934 provolba 2, 731 576 443
E-mail: msestakova(at)mediapharma.cz
   
Ředitel produkce: František Jašek
Telefon: 325 553 934 provolba 3
E-mail: produkce(at)mediapharma.cz

 

Mapa

GPS: 50° 12' 31,5" N, 14° 50' 38,3" E

Napište nám

Vaše jméno:Váš e-mail:
Vaše zpráva:

  

VEŘEJNÁ OZNÁMENÍ

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti MEDIAPHARMA, a.s., se sídlem Průběžná 1438/9, Lysá nad Labem, svolává řádnou valnou hromadu, která se koná dne 24.6.2014 od 9:00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Jarmily Humpolcové, Praha 1, Opletalova 55.

Program jednání:

1. Organizační záležitosti VH

2. Rozhodnutí o podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích

3. Rozhodnutí o přijetí úplného nového znění stanov společnosti

4. Zpráva představenstva, řádná účetní závěrka a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013

5. Zpráva DR

6. Schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku

7. Volba členů představenstva (navrhováni Petr Železný, František Jašek a Lenka Kroupová) a dozorčí rady (navrhováni Pavel Klouček, Magda Novotná a Jindra Jašková)

8. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů a schválení mezd a jiného plnění členům orgánů a osobám blízkým

9. Ukončení VH

Vyjádření představenstva: V souladu s ustanovením § 777 odst. 5 ZOK se společnost podřizuje ZOK jako celku. Navrhované nové znění stanov odpovídá ustanovením ZOK a je v souladu s § 2 odst. 2 zák.č. 134/2013 Sb..

Řádná účetní závěrka a návrh stanov je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 22.5.2014, vždy od 8:00 do 12:00 hodin.

Akcionáři se při prezenci prokáží listinnými akciemi společnosti a platným průkazem totožnosti. Osoby pověřené zastupováním akcionáře se prokáží plnou mocí.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč)

Výnosy          9.701            Stálá aktiva               217        Vlastní kapitál        - 3.613

Náklady       10.591            Oběžná aktiva           815        Cizí zdroje              10.583

Zisk               - 890            Ostatní aktiva          6.081        Ostatní pasiva             143

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE A VÝZVA K VYZNAČENÍ ZMĚNY NA AKCIÍCH 

Společnost tímto oznamuje svým akcionářům, že s účinností ke dni 1.1.2014 došlo na základě zákona č. 134/2013 Sb. (dále jen „Zákon“) ke změně akcií společnosti z listinných akcií na majitele na listinné akcie na jméno. Společnost tímto v souladu s § 3 odst. 2 Zákona vyzývá akcionáře společnosti, aby ve lhůtě do 30.6.2014 předložili listinné akcie společnosti, které mají ve svém držení, k vyznačení změny na akcie na jméno a sdělili údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů, a to v sídle společnosti v pracovních dnech od 8:00 do 12:00 hodin. Akcionář, který nepředloží listinné akcie k vyznačení změn a nesdělí společnosti potřebné údaje v uvedené lhůtě, není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení. Rozhodne-li společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení s plněním povinnosti podle § 3 odst. 1 Zákona, právo na dividendu k akciím, s nimiž je v prodlení, mu nevznikne.

 
 
Copyright © 2019 MEDIAPHARMA, a.s.
Napište nám


© redakční systém Kompletweb
© design Neofema, s.r.o.